Poruszając się po świętokrzyskich ziemiach, natknąć się można na pełne uroku przydrożne krzyże, figury świętych czy małe nadrzewne kapliczki. Oprócz pielęgnowania symboli głęboko zakorzenionej wiary, mieszkańcy tych ziem, wsławili się patriotyczną postawą, uczestnicząc w powstaniach i walkach partyzanckich, pozostawiając po sobie liczne pomniki i miejsca pamięci po tamtych czynach.