Wodowanie ostatniego odcinka spływu po Nidzie odbyło się na polu kempingowym na południe od Wiślicy. Płyniemy stąd przez rozległe łąki i liczne meandry opodal wsi Skotniki, Czarkowy i mijając dwa mosty przeprawowe do położonych nad rzeką pastwisk docieramy do Starego Korczyna. Ta pochodząca z XII wieku osada posiada charakter osady miejskiej o czym świadczy rzadko spotykany i zachowany do dzisiaj wrzecionowaty układ ulic. Urodził się tu późniejszy założyciel Nowego Korczyna i ostatni przedstawiciel małopolskiej linii Piastów, książę Bolesław Wstydliwy. Najważniejszym zabytkiem Starego Korczyna jest świątynia z połowy XIV wieku i przebudowany w XIX wieku, kościół św. Mikołaja. Składa się on z dwóch części: starszej, gotyckiej w skład której wchodzi prezbiterium z XIV wieku, nawa i zakrystia z XV wieku oraz część neogotycka, powstała w drugiej połowie XIX wieku. Na ścianie południowej kościoła, pomiędzy nawą a prezbiterium widzimy wieżyczkę z XIV wieku wraz z  otworami strzelniczymi i śladami po nieistniejącym już zegarze słonecznym. Tuż obok kościoła stoi zwieńczona ciekawym dachem, ceglana dzwonnica. Najstarszym elementem wyposażenia kościoła jest gotycki krucyfiks z XV wieku w południowej kaplicy. Innymi zabytkami są kapliczka z 1666 roku oraz stojąca na rozstaju dróg, nieopodal malowniczego wąwozu przydrożna figura Chrystusa z roku 1873. Opuszczając starą, średniowieczną osadę płyniemy w kierunku Nowego Korczyna (opis), przepływając pod mostem drogi krajowej 79. Na zakolu rzeki, w pobliżu zniszczonej synagogi przepływamy koło  położonej nad rzeką rezydencji z malowniczą wieżyczką, górującą nad skarpą. po kilku zakrętach mijając starorzecze Nidy docieramy do Wisły, robiącej wrażenie jakbyśmy wypływali na szerokie morze.

 

       

        

 Trasa wodna 05 na mapie