W roku 1977 w pobliżu miejscowości Tokarnia powstał Park Etnograficzny pod patronatem Muzeum Wsi Kieleckiej. Na jego terenie znajdują się obiekty w naturalnych zespołach osadniczych, fragmenty wsi, w których zagrody stanowiące warsztat pracy rolnika sąsiadowały z obiektami przemysłu wiejskiego, takimi jak młyn, wiatrak, kuźnia.

                Obiektami użyteczności były też karczmy, szkoły, sklepy, kościoły a także plebanie, dwory i folwarki dworskie. Na terenie liczącym ok. 65 ha stoi ponad 30 takich budowli z okolic Kielecczyzny. Drugie tyle znajduje się w magazynach i czeka na ich ekspozycje. Wszystkie obiekty zostały wyposażone w meble i narzędzia codziennego użytku typowe dla regionu, z którego pochodzą. Wiele obiektów prezentuje warsztaty rzemieślnicze jak szewc, kowal, plecionkarz, stolarz, wytwórca gontów. Zaprezentowane są tu również wnętrza dworskie, XIX w. apteka, sklepik i pracownia krawiecka z lat 30 XX wieku. Przed wejściem na teren skansenu można skosztować staropolskich potraw regionalnych lub miło spędzić chwile nad brzegiem meandrującej opodal rzeki Nidy. Niedługo w okolicach Parku powstanie przystań kajakowa, skąd wodną trasą można będzie udać się do pobliskiego zamku rycerskiego w Sobkowie.