Opodal miejscowości Nietulisko Fabryczne za sprawą Stanisława Staszica, w latach 1834-46 Bank Polski zbudował zakład walcowni profili drobnych i blach grubych. Zespół fabryczny stanowił część Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Najciekawsze do zwiedzania są monumentalne ruiny budynku walcowni. Zachowały się fragmenty ścian z arkadami przyziemia i kolistymi otworami nad nimi. Walcownia posiadała dwa ciągi walcarek, nożyce do cięcia blach, tokarnię i piece grzewcze. Urządzenia napędzane były ogromnym kołem wodnym, które poprzez kanał doprowadzający wodę z pobliskiej Świśliny, wprowadzało w ruch maszyny. Zakład w Nietulisku zatrudniał około 150 robotników i w najlepszych latach produkował ponad 5 tys. ton wyrobów żelaznych. Do jego upadku przyczyniła się wielka powódź w 1903 roku, która zniszczyła zalew w Brodach, powodując odcięcie zasilania z rzeki Kamiennej. Obecnie stanowi trwałą ruinę, która ukazuje potęgę przemysłowego zaplecza Staropolskiego Zagłębia.