Małogoszcz – wczesnopiastowska osada powstała w I połowie XII wieku, znana jako gród kasztelański Malogost, znajdowała się na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych. W 1140 roku w Małogoszczu zamieszkiwała wdowa po Bolesławie Krzywoustym księżna Salomea. W 1259 roku w wyniku najazdu hord tatarskich Małogoszcz został zniszczony. Po tym wydarzeniu  król Kazimierz Wielki w XIV wieku wzniósł wokół osady fortyfikacje obronne. W roku 1408 Małogoszcz uzyskał od króla Władysława Jagiełły prawa miejskie. Miasto zaczęło się rozwijać, odwiedzane było przez wiele ówczesnych znakomitości, min.w roku 1582 nocował tu Stefan Batory udający się do Warszawy na swoją koronację. W latach 1591-1595 w mieście wzniesiono kościół w stylu barokowym pw. Wniebowzięcia NMP. Najlepsze czasy dla miasta były związane z rozwojem wyrobu płótna w XVI i XVII wieku i trwały aż do „potopu szwedzkiego”. Przed „Potopem” w mieście naliczono 180 budynków mieszkalnych i 1200 osób. Osada Małogoszcz zapisała się na kartach historii podczas polskich walk narodowowyzwoleńczych. 24 lutego 1863 rozegrała się jedna z najkrwawszych bitew powstania styczniowego – bitwa pod Małogoszczem. Tu również w czerwcu 1794  zatrzymał się naczelnik Tadeusz Kościuszko po bitwie pod Szczekocinami, nocują na pełniącej funkcję lazaretu – plebanii. W 1869 rząd rosyjski odebrał Małogoszczowi prawa miejskie. Kolejna tragedia nastąpiła w 1904 roku, kiedy to wielki pożar zniszczył znaczną część miasta. Podczas działań I wojny światowej, na przełomie 1914 i 1915 roku przebiegała tu opodal linia frontu W skutek walk pozycyjnych Małogoszcz został doszczętnie zniszczony przez ogień artyleryjski. W 1915 roku wieś została zajęta przez wojska niemieckie i austriackie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, gród znalazł się w granicach województwa kieleckiego. Dopiero w 1996 roku Małogoszcz odzyskał prawa miejskie. Z zabytków miasta oprócz barokowego kościoła zobaczyć można renesansową plebanię z przełomu XVI/XVII wieku, niewielki kościół cmentarny pw.św Stanisława Biskupa  z 1595 roku oraz pomnik poświęcony naczelnikowi Tadeuszowi Kościuszce, wzniesiony w 1917 roku. Na uwagę zasługuję też historyczna, małomiasteczkowa zabudowa przy ulicy Warszawskiej, ze starymi drewnianymi domami.