Ruiny zamku Krzyżtopór, znajdują się w miejscowości Ujazd nieopodal Iwanisk, pośród malowniczych wzgórz Pasma Iwaniskiego, około 60 km od Kielc. Pierwotnie w XII wieku osada należała do opactwa Cystersów. W XV w. do znakomitego rodu Oleśnickich. W 1619r. Ujazd i Iwaniska stają się własnością Krzysztofa Ossolińskiego. Miejscowości te otrzymuje od ojca Zbigniewa Ossolińskiego. W roku 1620 istnieje w Ujeździe dwór. Kościół najpierw drewniany, mający za sobą okres funkcjonowania jako zbór ariański, a później murowany, za sprawą Krzysztofa Ossolińskiego. Rozpoczęcie budowy zamku datuje się na rok 1621. Rok 1631został utrwalony na bramie wjazdowej prawdopodobnie oznaczając zakończenie pewnego etapu prac. Zamek, jak wynika z inskrypcji, niegdyś widocznej, na attyce, został ukończony w 1644r.

                 Z budową zamku wiąże się nazwisko Wawrzyńca Senesa, architekta i budowniczego pochodzącego z Sent w Alpach Gryzońskich (Szwajcaria). Nie była to jedyna budowla tego architekta,  przebudował on również zamek brata Krzysztofa, wielkiego kanclerza koronnego - Jerzego Ossolińskiego. Wykonywał również prace przy budowie obecnej kolegiaty w Klimontowanie, której fundatorem był także Jerzy Ossoliński. Po ukończeniu dzieła swojego życia tj. zamku "Krzyżtopór" Krzysztof Ossoliński umiera w Krakowie w 1645r. Prawdopodobnie nie zasiedlił nowej rezydencji. Prowadził ruchliwy tryb życia, często bywał w Krakowie. Zmarł mając 58lat. Zapisał zamek w 1644 roku swojemu synowi Krzysztofowi Baldwinowi. Również on nie cieszył się długo własnością, ginie po czterech latach pod Zborowem na kresach wschodnich. Zamek w Ujeździe staje się własnością rodzin: Denhoffów, Kalinowskich, Morsztynów, Paców. W trakcie potopu szwedzkiego zamek zdobywają Szwedzi. Ujazd często odwiedza król szwedzki Karol X Gustaw, tu spotyka się z księciem Jerzym II Rakoczym. W owym okresie uległ on znacznym zniszczeniom i został ograbiony z cennego wyposażenia. Budowla ucierpiała ponownie w czasie konfederacji barskiej. Późniejsi właściciele nie mieli środków na remont pomieszczeń zamkowych, na jego odbudowę, obiekt popadał w coraz większą ruinę.

                 Zamek został wybudowany w typie palazzo infortezza, czyli łącząc cechy rezydencji z cechami obronnymi. Obiekt wzniesiony z miejscowego kamienia, stanowił zespół pałacowy i mieszkalno- gospodarczy z bastionowym systemem fortyfikacji na planie regularnego pięcioboku. Założenie wyznaczał obwód oskarpowanych wałów ziemnych z pięcioma bastionami: północnym (Bastion "Wielki Barbakan"), północno-wschodnim (Bastion "Oto dla Ciebie"), północno-zachodnim (Bastion "Korona") południowo-zachodnim (Bastion "Szary Mnich") i południowo-wschodnim. (Bastion "Smok") Dwa ostatnie znajdują się na linii bramy wjazdowej (z krzyżem i toporem). Zespół warowny uzupełniała sucha fosa. Ziemne wały wokół zamku oskarpowane murem z kamienia były posadowione na płycie skalnej.
                 Architekt ten przygotował plan według wymagań i życzeń Krzysztofa na zasadzie kalendarza - roku, sal wielkich - ile jest miesięcy w roku, wież tyle ile jest kwartałów w roku, pokoi - ile jest tygodni, okien - ile jest dni w roku, głównych bram - ile jest dni w tygodniu. Był też potężną twierdzą obronną umocnioną murem i bramami, otoczoną fosą przez którą wjazd prowadził mostem zwodzonym. Znajdują się w nim też duże podziemia i dziedziniec. W pozostałych podziemiach zamku były stajnie z marmurowymi żłobami i lustrami - lustra miały poprawić widoczność w stajni. Ciekawostką jest to że strop w sali jadalnej był ze szkła, a nad nim ogromne akwarium z tropikalnymi rybami. Portal główny złożony z arkadowej bramy w prostokątnej ukośnej wnęce, oraz dwóch bocznych prostokątnych otworów oddzielonych od bramy rustykowanymi pilastrami dźwigającymi dużych rozmiarów płaskorzeźby w marmurze : z lewej krzyż , a z prawej topór. W tablicy nad tą bramą obok krzyża znajduje się litera "W", a po stronie toporu data 1631r. Krzyż jest symbolem religii katolickiej i polityki wojewody,. Topór - herbem Ossolińskich. Krzyż z literą "W" stanowi herb Dębno - Sienińskich ( matki wojewody ).

                 Współcześnie ruiny zamku Krzyżtopór stanowią wielka atrakcję turystyczną. Co roku odbywają się tu turnieje rycerskie, obiekt można zwiedzać samemu, wędrując przez labirynt pomieszczeń można podziwiać przepych i bogactwo właściciela. Nocą specjalnie oświetlone ruiny jeszcze bardziej ukazują swój majestat.