Na wzgórzu na wschód od miasta, widoczne już z daleka górują ruiny zamku z I połowy XIV wieku. Należał do biskupów krakowskich, wstępnie jako wieża na wzniesieniu po czym została przebudowana w dość pokaźny zamek, przez biskupa Jana Grota. Budowla składała się z zamku dolnego z dużym dziedzińcem i zamku górnego z widoczną z oddali wieżą. Rezydencja biskupów była bogato zdobiona wewnątrz jak i na zewnątrz. Istniały tu 150 metrowy mur obwodowy, studnia na dziedzińcu i dość rozległe piwnice. Od zachodu istniał most zwodzony wraz z wieżą przedbramną, w której znajdowała się pierwotnie kaplica i odbywały się w niej nabożeństwa dla mieszkańców miasta. Po przebudowie zamku, w czasach jego rozkwitu wjazd przeniesiono na część wschodnią i zbudowano bastion bramny. W 1655 r. Szwedzi i wojska Rakoczego mocno zniszczyli zamek, który został odbudowany w 1670 r. i kilkakrotnie remontowany w późniejszych latach. W 1791 roku wybuchł w warowni pożar, znaczna część została poważnie zniszczona, w czasie zaborów Austriacy urządzili tu sobie szpital wojskowy. Zamczysko popadało w coraz większą ruinę, dzięki przejęciu od biskupów przez rząd w 1788 roku. Dopiero od roku 1960 zaczęto zabezpieczać obiekt. Gościło tu kilku sławnych ludzi jak np. Jan Kochanowski mieszkający w pobliskim Czarnolesie czy Bolesław Leśmian.

                    Zdjęcia są nie najlepszej jakości, ponieważ robiłem je już po 20.00 w sierpniu przy zachodzącym słońcu i w pośpiechu :(

 

Rycina przedstawiająca zamek i leżące u jego stóp miasto