Chroberz to niewielka miejscowość na Nidą, przy drodze do Wiślicy. Według tradycji nazwa miejscowości pochodzi od zamku Chroberz, zbudowanego tu przez księcia Bolesława Chrobrego po powrocie z wyprawy kijowskiej. Znajduje się tu pośród wielkiego parku dworskiego, eklektyczny pałac, wzniesiony w 1850 r. dla Wielopolskich wg projektu Henryka Marconiego. Wewnątrz piętrowej budowli są: sala balowa z kasetonami, sala myśliwska, kaplica, sala biblioteczna i inne. Na parterze kilka klasycystycznych kominków. Front budynku zdobią posągi i herby. Obok interesujący park (platany, lipy). Pałac służył dawniej jako biblioteka rodziny Wielopolskich, niestety po drugiej wojnie prawie doszczętnie ograbiona i zniszczona. Na piętrze znajduje się wystawa archeologiczna przedstawiająca szczątki pierwotnych mieszkańców tych ziem. W jednej z sal pałacowych urządzono w gablotach wystawę poświęconą Republice Pińczowskiej - wielkiemu zrywowi patriotycznemu, który miał za zadanie wyzwolić tą część kraju od okupanta hitlerowskiego. Niestety jak wszystkie inne powstania, zakończył się tragicznie. W szklanych gablotach wystawione są broń, wyposażenie i inne pamiątki z tamtych lat, zarówno wojska polskiego jak i okupanta. Po pałacu oprowadza bardzo miła opiekunka, która opowiada historię tego miejsca. Przed posiadłością na terenie szkoły rolniczej znaleźć można pod gołym niebem wystawę dawnych maszyn rolniczych. Poniżej w parku stoi bardzo urokliwa kaplica pośród potężnych, starych drzew.