Brody Iłżeckie to osada powstała jeszcze w XIV wieku. W XVIII wieku rozwijał się tu przemysł hutniczy - funkcjonowały dymarki i kuźnice. W latach 1820-1823 powstał wielki piec, a w latach 1823-1846 zapora na rzece Kamiennej. Podczas powodzi w 1903 roku zapora uległa niszczeniu, zastąpiono ją w latach 1960-1964 nową, a tą zabytkową część, fragment kamiennego przelewu podziwiać możemy do dziś. Niedaleko Brodów leży powstały w 1955 roku, ciekawy rezerwat przyrody nieożywionej - "Skałki pod Adamowem". Znajdują się tu malownicze wychodnie dolno-jurajskich piaskowców, które ukazują ciekawe zjawiska związane z sedymentacją, w wyniku których zachodziło gromadzenie się oraz rozdzielanie produktów wietrzenia skał, szczątków organicznych i procesów wietrzenia. Są tu interesujące formy skalne w kształcie ambon, nisz i okapów. Podobny rezerwat znaleźć można po drugiej stronie zbiornika wodnego Brody, rezerwat przyrody Skały w Krynkach. Również i tu napotkamy piaskowce występujące w formie bloków, gzymsów, progów, urwisk, oraz grzybów skalnych i kazalnic. Występują na tym terenie rośliny prawnie chronione jak: tojad dzióbaty, kopytnik pospolity, pluskwica europejska, konwalia majowa, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, paprotka zwyczajna, pierwiosnek wyniosły, kalina koralowa.  

                             Krynki – w centrum osady stoi wzniesiony w latach 1724-1727 kościół barokowy pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Wzniósł go w latach 1724-27 dzierżawca kuźnic brodzkich Mikołaj Zacharski. Wspaniałym zabytkiem jest prowadząca na plac kościelny, wybudowana  w 1779 roku modrzewiowa brama kryta gontem, z dwoma czworobocznymi dzwonnicami. Dzwonnica posiada  jeden z dzwonów, który jest prawie dwa wieki starszy od budowli. W północnej części kościoła znajduje się prawdopodobnie z XVI wieku kaplica z cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Powstała w miejscu, gdzie na jednym z drzew miała objawić się Maryja.