Idąc przez wieś Bolmin w kierunku wschodnim, nieopodal szkoły znajdują się ruiny dworu obronnego Bolmińskich z końca XVI wieku. Z dawnej świetności dworu niewiele pozostało. Po II Wojnie Światowej popadł w kompletną ruinę, większość sklepień została całkowicie zawalona.  Właścicielami Bolmina w roku 1423 byli Adam i Jan Mokrscy herbu Jelita, posiadacze okazałego zamku Mokrsko, opisywanego wcześniej.  Na początku XVI wieku wsią zarządzało trzech dziedziców - jedną połową Mikołaj i Krzesław z Chotowa, drugą zaś Piotr Bolmiński.  Podobno pierwotnie w Bolminie stał zamek jeszcze w XIV wieku, który po pożarze w XVII wieku został gruntownie przebudowany. Obiekt był budowla piętrową, głęboko podpiwniczoną, wykonaną z kamienia i cegły. Zachowały się nawet gdzieniegdzie ślady tynków świadczące o starannym wykończeniu. Dwór posiadał plan kwadratu z frontową przybudową w kształcie wieżyczki - tzw. ryzalitem, zaś piwnice miały kolebkowe sklepienia. Na zamieszczonej rycinie z 1913 roku widać, że dwór ten prezentował się bardzo okazale. Niestety do jego upadku przyczynili się stacjonujący na pobliskiej górze wojska austro - węgierskie. Podczas I Wojny Światowej salwa artyleryjska poważnie go uszkodziła, w tym samym okresie uszkodzona została również jedna z wież chęcińskiego zamku. Teraz stoi  jako pamiętająca dawne świetności ruina, otoczona starym parkiem, pośród bzów i ogromnych kasztanowców.

Rycina z sierpnia 1913 roku