Druga opisywana przeze mnie trasa jest dość krótka, upał trochę dał się we znaki i dlatego liczy jedynie jakieś 10 km. Rozpoczyna się we wsi Makoszyn, leżącej na trasie do Łagowa. Za przystankiem PKS-u i za stacją gazową skręcamy w lewo i idziemy przez przysiółek Boskowiny, aż dotrzemy do ściany lasu. Tu w lesie należy poszukać utwardzonej, kamiennej drogi. Po drodze napotkałem na pień kilkusetniego dębu, na którym rosło mnóstwo hub. W całym kompleksie leśnym rezerwatu "Zamczysko" można napotkać wiele zdrowych i potężnych dębów. Idąc dalej drogą pod górę, dochodzimy do szlaku niebieskiego. Tu droga biegnie przez podmokłe tereny i po około kilometrze drogi docieramy do stóp Góry Zamczysko. Sama góra to długi na 2 kilometry stromy masyw, pokryty gęstym lasem. Na szczycie widać ślady po dawnych pogańskich budowlach, pełno tu wałów kamiennych, śladów sprzed ponad dwóch tysięcy lat. Według zapisków, na grani góry znajdowała się ogromna piramida służąca do celów religijnych (patrz opis "kamienne kręgi"). Ciekawostką są rosnące tak wysoko kilkudziesięcioletnie wiśnie. Na samym szczycie Zamczyska ustawiony jest drewniany krzyż, spod niego zaś rozciągają się widoki na pobliskie pasmo Ociesęcki i na ogrom okolicznych kompleksów leśnych. W starych przewodnikach opisane są opowiadane przez okolicznych mieszkańców, istniejące dawniej żelazne drzwi, prowadzące do lochów ówczesnego zamku. Ponadto widać tu ślady prac kopalnianych - niewielkie wyłomy skalne. Teraz pozostaje tylko droga w dół w stroną szosy na Raków i docieramy do przystanku Łukawa, skąd można wrócić PKS-em lub busem do Kielc.

             


Pokaż Trasa piesza 02 na większej mapie